image
Zaloguj

Przyjazny, nowoczesny i prosty w obsłudze dziennik elektroniczny

done

Nie wymaga instalacji żadnego nowego oprogramowania, wystarczy komputer z dostępem do Internetu

done

Możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem zbyt dużej liczby nieobecności

done

Stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych uwzględniających datę wystawienia oceny, kategorię oceny

done

Szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy PAK, a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach

done

Dostęp do treści zadawanych prac domowych

done

Przegląd merytoryczny realizowanych treści na zajęciach dydaktycznych umożliwia kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia

Dostęp do dziennika elektronicznego mają tylko osoby upoważnione!